YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU, TRẢ LẠI TIỀN MUA ĐẤT DO ĐẤT MUA BỊ QUY HOẠCH

08/01/2019 08:39

 BẢN ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QSD ĐẤT

giữa

I. Nguyên đơn: Ông Bùi Văn Quyền, bà Dương Thị Ngọc Phượng;

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn:

Luật sư Vũ Như Hảo (Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo và Cộng sự).

II. Bị đơn: Ông Mai Phương, bà Nguyễn Thị Thôi.

III. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Mai Nam.

Tóm tắt vụ án:

Vợ chồng ông Bùi Văn Quyền, bà Dương Thị Ngọc Phượng có thỏa thuận với vợ chồng ông Mai Phương và bà Nguyễn Thị Thôi chuyển nhượng lô đất diện tích khoảng 75 m2 thuộc một phần thửa đất số 37, tờ bản đồ số 72 (hiện nay là thửa số 292, tờ bản đồ số 72) tại địa chỉ 2/7 Đông Phước, phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Khi thỏa thuận hai bên có lập hợp đồng đề ngày 13/11/2015. Vì đất chuyển nhượng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên hai bên chỉ thỏa thuận và không thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng theo quy định của pháp luật. Hai bên thỏa thuận giá chuyển nhượng 330.000.000 đồng (Ba trăm, ba mươi ba triệu đồng). Để thuận tiện cho việc xin cấp GCN quyền sử dụng đất hai bên đã thỏa thuận và lập một giấy chuyển nhượng đề ngày 15/11/2007 có nội dung như nội dung của hợp đồng chuyển nhượng đề ngày 15/11/2015. Khi tiến hành thủ tục xin cấp GCN QSD đất ông Quyền, bà Phượng mới biết toàn bộ diện tích đất đã thuộc quy hoạch phải thu hồi đất. Do ông Phương, bà Thôi khi thỏa thuận mua bán đã cam kết không bị quy hoạch nên ông Quyền, bà Phượng đã tin tưởng và mua đất của ông Phương, bà Thôi. Nay ông Quyền, bà Phượng khởi kiện ra Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.

Yêu cầu của nguyên đơn:

Ông Quyền, bà Phượng yêu cầu ông Phương, bà Thôi trả lại số tiền 330.000.000 đồng (Ba trăm, ba mươi ba triệu đồng) đã nhận của ông, bà theo hợp đồng chuyển nhượng đất.

Ý kiến của bị đơn:

Không đồng ý đối với yêu cầu của nguyên đơn đưa ra vì:

Ông Phương, bà Thôi không biết tại thời điểm chuyển nhượng đất bị quy hoạch thu hồi đất nên khi nhà nước bồi thường cho ông Phương, bà Thôi bao nhiêu thì ông Phương, bà Thôi sẽ trả lại cho ông Quyền, bà Phượng bấy nhiêu. Ông Phương, bà Thôi không đọc lại hợp đồng mà đã ký vào không biết có điều khoản: Nếu có vấn đề quy hoạch hoặc tranh chấp thì ông Phương, bà Thôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Bản án sơ thẩm số: 24/2017/DS-ST

Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang

Ngày: 27/06/2017

V/v: “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

Nội dung bản án:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bùi Văn Quyền và bà Dương Thị Phượng:

+ Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 13/11/2015 (hợp đồng mua bán) và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 15/11/2007 (Giấy chuyển nhượng đất) giữa ông Mai Phương, bà Nguyễn Thị Thôi với ông Bùi Văn Quyền, bà Dương thị Ngọc Phượng đối với một phần thửa đất số 37 tờ bản đồ số 72 (hiện nay là thửa 292, tờ bản đồ số 72 tại địa chỉ 2/7 Đông Phước, Phước Long, Nha Trang là hợp đồng vô hiệu.

+  Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 13/11/2015 (hợp đồng mua bán đất) và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 15/11/2007 (giấy chuyển nhượng đất) giữa ông Mai Phương, bà Nguyễn Thị Thôi với ông Bùi Văn Quyền, bà Dương Thị Ngọc Phượng đối với một phần thửa đất số 37 tờ bản đồ số 72 (hiện nay là thửa 292, tờ bản đồ số 72) tại địa chỉ 2/7 Đông Phước, Phước Long, Nha Trang.

+  Buộc bị đơn ông Mai Phương, bà Nguyễn Thị Thôi phải hoàn trả cho ông Bùi Văn Quyền, bà Dương Thị Ngọc Phượng số tiền 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng).

+  Về giải quyết hiệu quả của hợp đồng vô hiệu: Nguyên đơn, bị đơn không yêu cầu nên không xem xét giải quyết. Tách ra để giải quyết bằng vụ án khác theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu.

Ngày 31 tháng 07 năm 2017, bị đơn, ông Mai Phương và bà Nguyễn Thị Thôi có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm số 24/2017/DS-ST ngày 27/06/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.

Bản án phúc thẩm số: 55/2017/DS-PT

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ngày: 21/12/2017

V/v: “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

Nội dung bản án:

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 24/2017/DS-PT ngày 27/06/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:

+  Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đề ngày 13/11/2015 (hợp đồng mua bán đất) và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dubngj đất ngày 15/11/2017 (giấy chuyển nhượng đất) giữa ông Mai Phương , bà Nguyễn Thị Thôi với ông Bùi Văn Quyền, bà Dương Thị Ngọc Phượng đối với một phần thửa đất số 37, tờ bản đồ số 72 hiện nay là thửa 292, tờ bản đồ số 72) tại địa chỉ 2/7 Đông Phước, Phước Long, Nha Trang.

+  Ông Mai Phương, bà Nguyễn Thị Thôi phải thanh toán cho ông Bùi Văn Quyền và bà Dương Thị Ngọc Phượng số tiền 300.000.000 đồng ( Ba trăm triệu đồng); thời hạn thanh toán là 02 tháng tính từ ngày 21/12/2017.

Luận cứ của Luật sư:

Thứ nhất, Giấy chuyển nhượng đất đề ngày 15/11/2007 bị vô hiệu do giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo Điều 124 BLDS.

Thứ hai, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đề ngày 15/11/2007  bị vô hiệu do lừa dối và không tuân thủ quy định về hình thức theo quy định Điều 127, Điều 129 BLDS.

Ngoài ra, từ lúc hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đến nay hiện trạng đất không thay đổi.

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn có đủ căn cứ pháp luật. 

Kết quả của bản án sơ thẩm cũng là cũng là cơ sở để bị đơn chủ động xin hòa giải với nguyên đơn tại phiên tòa phúc thẩm. Hai bên thỏa thuận lại số tiền và thời gian thanh toán số tiền mà bị đơn phải trả cho nguyên đơn. Thể hiện thiện chí, nguyên đơn đã đồng ý giảm số tiền ban đầu xuống còn 300.000.000 đ (Ba trăm triệu đồng). Tòa án phúc thẩm ra bản án với nội dung công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Toàn văn bản án xem TẠI ĐÂY

 

 
>