HỦY GCN QSDĐ DO "CẤP NHẦM"? SAI SÓT HAY CỐ Ý?

12/01/2019 02:41

BẢN ÁN YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

giữa

I. Nguyên đơn: Ông Võ Công Đắc;

Người đại diện theo ủy quyền: Luật sư Vũ Như Hảo (Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo và Cộng sự).

II. Bị đơn: Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang.

III. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Chí Hoàng

Tóm tắt vụ án:

         Ngày 12/10/2010, ông Võ Công Đắc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Ngạc Thị Bích Lan với diện tích 16.000m2. Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo Luật Đất đai 2003 nên tháng 12/2017 ông Đắc làm thủ tục đo vẽ để xin cấp đổi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” thành “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” thì không được chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chấp thuận. Lý do Văn phòng đăng ký đất đai không chấp thuận bản vẽ để thay đổi để thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đắc là vì: Ngày 10/10/2017 UBND thành phố Nha Trang đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Chí Hoàng một phần diện tích đất cho ông Nguyễn Chí Hoàng một phần diện tích đất thuộc thửa đất của ông Võ Công Đắc. Vì vậy, ông Võ Công Đắc khởi kiện ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang ra Tòa án tỉnh Khánh Hòa.

 Yêu cầu của nguyên đơn:

Yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Chí Hoàng.

Ý kiến của bị đơn:

Không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Võ Công Đắc vì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đúng theo quy định của pháp luật.

Bản án hành chính sơ thẩm số: 37/2018/HC-ST

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ngày: 29/07/2014

V/v: “Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Nội dung bản án:

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Võ Công Đắc. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số .....do thành phố Nha Trang cấp ngày 10/10/2017 cho ông Nguyễn Chí Hoàng đối với thửa đất số 8 tờ bản đồ số 14, địa chỉ: thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang.

Luận cứ của Luật sư:

           Dựa trên việc nghiêm cứu hồ sơ vụ án, những quy định pháp luật hiện hành và kinh nghiệm trong hành nghề luật sư luật sư đã đưa ra những luận cứ hùng hồn không thể chối cãi để chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn cũng như phản bác các ý kiến của bị đơn. Những luận cứ của luật sư là:

           Thứ nhất, một diện tích đất không thể cấp giấy chứng nhận cho hai người không phải là sở hữu chung, nếu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Chí Hoàng thì bị đơn - UBND Tp Nha Trang phải hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Võ Công Đắc.

          Thứ hai, nguồn gốc đất của ông Võ Công Đắc rất rõ ràng: Năm 1994-1995, ông Tôn Thất Hòa được nhà nước giao đất để trồng rừng và được UBND Tp Nha Trang cấp Giấy chứng nhận, sau đó ông Hòa chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích đất cho ông Nguyễn Văn Tuân có xác nhận của UBND xã Vĩnh Ngọc, bà Ngạc Thị Bích Lan được thừa kế từ ông Tuân và sau đó bà Ngạc Thị Bích Lan chuyển nhượng cho ông Đắc.

          Thứ ba, từ trước đến nay ông Hoàng không phải là người sử dụng lô đất trên.

         Thứ tư, công văn số 675/UBND - TNMT ngày 26/01/2018 nêu ý kiến đối với đơn khởi kiện của bị đơn Văn bản này khẳng định “Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số...ngày 10/10/2017 cho ông Nguyễn Chí Hoàng là đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Luật Đất Đai 2013” vì khi ông Hoàng xin cấp Giấy chứng nhận “UBND xã Vĩnh Ngọc đã niêm yết nhưng không có khiếu nại tranh chấp”. Theo Luật sư việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 101 Luật Đất đai 2013 là cấp cho “hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất”. Còn trong trường hợp này, đất mà ông Võ Chí Hoàng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chính UBND Tp Nha Trang cấp cho ông Võ Công Đắc. Như vậy, cùng 1 diện tích đất nhưng tồn tại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? vậy giấy chứng nhận  nào có hiệu lực? nếu trả lời như UBND Tp Nha Trang thì bất cứ cá nhân, tổ chức nào xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kể cả đất đó đã được cấp giấy chứng nhận cho người khác thì UBND vẫn cấp giấy chứng nhận cho người có yêu cầu nếu sau khi niêm yết không ai khiếu nại.

Nhận định của Luật sư về vụ án:

         Vậy, việc cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Chí Hoàng trên diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận cho ông Võ Công Đắc là do sai sót hay cố ý? Và nếu là sai sót tại sao UBND Tp Nha Trang lại khẳng định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Chí Hoàng là đúng (theo công văn về ý kiến đối với đơn khởi kiện của ông Đắc). Đây có phải lần đầu tiên mà UBND Tp Nha Trang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót không? Luật sư Vũ Như Hảo - Công ty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo và Cộng sự đã nhận hai vụ án trong năm 2018. Vụ án nữa đó là của Nguyên đơn gồm: ông Lê Tấn Sỹ, ông Lê Văn Đông và ông Nguyễn Văn Thường - bị đơn UBND Tp Nha Trang chi tiết vụ xem tại link: VỤ ÁN

 Toàn văn bản án sơ thẩm của ông Võ Công Đắc xem: TẠI ĐÂY

 
>