TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

14/08/2017 16:55

Win – Win là tiêu chí trong hợp đồng chúng tôi hướng tới khi tư vấn. Khi soạn thảo hợp đồng chúng tôi không chỉ hướng tới sự chặt chẽ, đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật và tập quán thương mại mà còn hướng đến sự hài hòa lợi ích giữa các bên.

Đến với chúng tôi, quý khách sẽ giảm thiểu được những rủi ro như tranh chấp do hợp đồng lỏng lẻo; những cam kết, thỏa thuận trong hợp đồng bị vô hiệu do trái pháp luật, …

Mục tiêu chúng tôi hướng đến khi tư vấn hợp đồng là các bên có thể ký hợp đồng mà không bao giờ phải sử dụng đến hợp đồng vì các yếu tố rủi ro, tranh chấp đều được chúng tôi dự liệu.

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự thực hiện các công việc cụ thể sau khi tư vấn, soạn thảo hợp đồng:
 

- Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng mẫu để doanh nghiệp sử dụng thường xuyên và lâu dài phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề và đúng pháp luật;

- Tư vấn về các điều khoản hợp đồng bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ lường trước các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Tư vấn lựa chọn hình thức, phương thức ký kết;

- Tư vấn lựa chọn Luật, biện pháp và Cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng;

- Kiểm tra, chỉnh sửa hợp đồng do khách hàng phác thảo, soạn sẵn;

- Tư vấn hoặc/và trực tiếp soạn thảo các văn bản tiền hợp đồng như: Biên bản thỏa thuận, văn bản nghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc…;

- Soạn thảo các hợp đồng dân sự như: Hợp đồng đặt cọc, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, hợp đồng mua bán, tặng cho…

- Soạn thảo các Hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản như: Hợp đồng tổng thầu, Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng liên danh, Hợp đồng thuê nhân công, máy móc, Hợp đồng giao khoán…;

- Soạn thảo các Hợp đồng trong lĩnh vực thương mại như: Hợp đồng mua bán hàng hoá, Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu, Hợp đồng ngoại thương, Hợp đồng đại lý, Hợp đồng ký gửi hàng hoá…;

- Soạn thảo các Hợp đồng về chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng / chuyển giao đối tượng sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng / chuyển giao bản quyền…;

- Soạn thảo các Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng vay vốn, tài trợ tín dụng, bảo lãnh tín dụng…;

- Tư vấn hoặc/và trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua thương lượng, đàm phán, tố tụng Toà án & Trọng tài;

* Ngoài ra, Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ lập hồ sơ pháp lý bao gồm:

- Dự án đầu tư, Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tư;

- Hồ sơ mua bán tài sản, Hồ sơ mua bán Doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án;

- Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp; Hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu; Hồ sơ đăng ký Kiểu dáng Công nghiệp; Hồ sơ đăng ký Sáng chế;

- Hồ sơ vay vốn, Hồ sơ góp vốn kinh doanh; Hồ sơ thế chấp và các hồ sơ pháp lý khác…

 
>