THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (VPĐD) TẠI VIỆT NAM

23/06/2019 07:44

Câu hỏi: 

Được biết Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng sự chuyên tư vấn về lĩnh vực doanh nghiệp như thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam nói chung và tại Nha Trang Khánh Hòa nói riêng, tôi xin gửi câu hỏi tư vấn về Công ty để được giải đáp. Tôi là người gốc Việt Nam (tôi sinh ở Nha Trang) có quốc tịch Mỹ. Hiện nay, tôi có một Công ty bên nước ngoài (tại Mỹ), tôi muốn thành lập văn phòng đại diện của một công ty nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam thì cần những điều kiện gì theo quy định của pháp luật? Xin cảm ơn! 

Trả lời: 

Xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty của chúng tôi, sau khi xem xét nội dung câu hỏi mà bạn muốn tư vấn và các quy định của pháp hiện hành tại Việt Nam, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo quy định của Thông tư số 11/2016/BCT hướng dẫn Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về các điều kiện, hồ sơ cần thiết để thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và các thủ tục sau khi thành lập văn phòng đại diện. 

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau (Theo Điều 7 của Nghị định trên): 

1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận; 

2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký; 

3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ; 

4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành). 

Sau khi đáp ứng các điều kiện nêu trên thì thương nhân nước ngoài phải chuẩn bị hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam gồm (Theo Điều 10 của Nghị định trên): 

1. Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam; 

2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập xác nhận; 

3. Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài; 

4. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; 

5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện. 

6. Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm: Hợp đồng thuê văn phòng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê (nếu thuê của doanh nghiệp cần cung cấp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản); 

Ngoài ra, địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện công ty nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. 

* Các tài liệu cần dịch công chứng và hợp pháp hoá lãnh sự: 

- Tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng: Giấy đăng ký kinh doanh;

- Tài cần dịch ra Tiếng Việt và công chứng: 

+ Hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

+ Điều lệ công ty;

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất. 

Toàn bộ hồ sơ cấp phép thành lập văn phòng đại diện do công ty mẹ ký và đóng dấu hồ sơ. Trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài không có dấu thì toàn bộ hồ sơ phải hợp pháp hoá lãnh sự. 

* Các thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

- Mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ và tài khoản chuyên chi bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện; 

- Định kỳ hàng năm, trước ngày 30 tháng 01 năm kế tiếp, Văn phòng đại diện, phải gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động trong năm của mình tới Sở Công thương (theo mẫu); 

- Lập sổ quỹ tiền mặt ghi nhận toàn bộ khoản thu chi trong quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện;

- Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện (nếu có); 

- Văn phòng đại diện phải làm báo cáo hoạt động hàng năm (theo mẫu) gửi và có xác nhận của Sở Công thương; 

- Ký hợp đồng lao động với trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện; 

- Hàng năm Công ty nước ngoài phải xác nhận lương và thu nhập (theo mẫu) cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện; 

- Nộp thuế thu nhập cá nhân cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện (nếu có). Lưu ý, khi nộp thuế lưu lại toàn bộ tờ khai nộp thuế và biên lai thu thuế của cơ quan nhà nước và quyết toán thuế thu nhập hàng năm cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện; 

- Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật hiện hành; 

Chúng tôi tin rằng những tư vấn trên đây của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn. Để thuận tiện cho khách hàng khi làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, công ty chúng tôi có cung cấp cho khách hàng dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và các dịch vụ liên quan của công ty nước ngoài tại Việt Nam trọn gói nhanh chóng với chi phí dịch vụ tiết kiệm nhất, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các phương tiện sau: 

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo 
www.LuatSuNhaTrang.vn 
Skype: vu.nhu.hao 
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com 
Facebook:https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292