NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VIỆC NỘP THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH

26/10/2019 01:38

Thông thường, khi đăng ký kinh doanh người đăng ký kinh doanh sẽ phải thông báo cho cơ quan thuế để đăng ký mã số thuế và phương thức nộp thuế (thường theo phương thức khoán) có 3 loại thuế mà hộ kinh doanh , cá nhân kinh doanh có nơi cư trú ổn định phải nộp đó là thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định hiện nay thì các loại thuế mà hộ kinh doanh phải nộp gồm: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó thuế môn bài sẽ có biểu thuế ổn định còn đối với thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng sẽ nộp theo phương pháp thuế khoán.

Về thuế môn bài:

Mức thuế môn bài được quy định tại Văn bản hợp nhất số 33/VBHN - BTC:

Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

 

Về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh cá thể sẽ tính theo phương thức thuế khoán.

Theo quy định tại khoản 1 điểm b điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định:

"Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm".

Theo quy định này thì nếu doanh thu của hộ kinh doanh cá thể trên 100 triệu đồng/năm thì sẽ phải nộp hai loại thuế trên bằng cách khoán trực tiếp trên doanh thu. Còn nếu như doanh thu một năm của hộ kinh doanh dưới 100 triệu đồng / năm thì sẽ không phải nộp hai loại thuế này.

 

Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ chúng tôi qua e-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com hoặc qua điện thoại: 0914086292 để được tư vấn miễn phí.