NÊN THÀNH LẬP CÔNG TY HAY HỘ KINH DOANH

14/01/2023 14:50

1. Khái niệm Hộ kinh doanh? Ưu và nhược điểm của Hộ kinh doanh

1.1. Khái niệm Hộ kinh doanh?

Theo căn cứ tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

“ Điều 79. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

...”

a. Tên Hộ kinh doanh

Tên Hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

- Loại hình “Hộ kinh doanh”;

- Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện

b. Ngành nghề kinh doanh của Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có quyền tự do đăng ký ngành nghề kinh doanh khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. 

1.2. Ưu và nhược điểm của Hộ kinh doanh

a. Ưu điểm:

- Việc quản lý hoạt động kinh doanh đơn giản, Phù hợp với những cá nhân hoặc nhóm cá nhân muốn khởi nghiệp, kinh doanh với quy mô nhỏ lẻ, không yêu cầu về cơ cấu tổ chức quản trị rõ ràng, không có kế hoạch mở rộng quy mô trong tương lai.

- Không phải thực hiện nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp mà chỉ phải tiến hành nộp thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân (với thuế suất từ 5% – 35%).

- Chế độ kế toán gọn nhẹ, dễ khai báo, có thể đăng ký phương pháp thuế khoán – chỉ phải kê khai và nộp thuế một lần hàng năm.

- Chỉ cần tiến hành đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện.

b. Nhược điểm:

- Chỉ có thể mở 1 cửa hàng duy nhất tại địa chỉ của địa điểm kinh doanh.

- Chỉ được sử dụng dưới 10 lao động;

- Không có tư cách pháp nhân, nhà đầu tư phải dùng tài sản của mình để trả nợ nếu Hộ kinh doanh thua lỗ.

- Cá nhân chỉ được thành lập 1 hộ kinh doanh

2. Khái niệm công ty? Ưu và nhược điểm của công ty

2.1 Khái niệm công ty?

Công ty là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ thể thành lập công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân.

a. Về tên công ty

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

-  Loại hình doanh nghiệp; 

- Tên riêng của doanh nghiệp. 

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.

Tuy nhiên, tên của công ty không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký; Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Vì vậy, Trước khi đăng ký tên doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

b. Về ngành nghề kinh doanh

Công ty có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2.2. Ưu và nhược điểm của công ty

a. Ưu điểm:

- Có tư cách pháp nhân (trừ DNTN).

- Phù hợp với mọi quy mô kinh doanh.

- Bộ máy quản lý rõ ràng, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp.

- Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty (trừ doanh nghiệp tư nhân).

- Xuất được hóa đơn GTGT, đáp ứng yêu cầu về khấu trừ thuế GTGT của khách hàng.

- Dễ dàng mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh và huy động vốn từ bên ngoài.

Nhược điểm:

- Yêu cầu cao về bộ máy kế toán phải đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán.

- Đóng nhiều thuế với mức thuế suất cao.

3. Nên thành lập Công ty hay Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh và công ty có những ưu và nhược điểm riêng, việc lựa chọn thành lập hộ kinh doanh hay công ty cần cân nhắc dựa vào quy mô và khả năng tài chính của bạn

- Nếu có kế hoạch kinh doanh với quy mô lớn, có khả năng mở rộng sản xuất trong tương lai, nguồn vốn lớn và ổn định, đội ngũ nhân viên lớn thì có thể lựa chọn loại hình công ty.

- Trường hợp có kế hoạch kinh doanh với quy mô nhỏ lẻ, hạn chế về vốn, nhân công ít và không yêu cầu cao trong quản lý thì nên chọn loại hình hộ kinh doanh.

 
>