DỊCH VỤ PHÁ SẢN VÀ QUẢN TÀI VIÊN

15/08/2017 14:40

Cũng giống như sự tự do cạnh tranh, phá sản là những thuộc tính vốn có của kinh tế thị trường. Đã là thuộc tính vốn có thì chúng ta phải thừa nhận nó. Mặt trái của phá sản thì có nhiều nhưng phá sản cũng có những mặt tích cực như giúp loại bỏ những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn nhưng vẫn bảo đảm một phần quyền lợi của Nhà nước, người lao động và các chủ nợ. Đồng thời, việc thực hiện phá sản theo quy định của pháp luật còn phòng ngừa, khắc phục những hậu quả, rủi ro mà những doanh nghiệp này có thể gây ra cho nền kinh tế…

Phá sản doanh nghiệp là một dịch vụ pháp lý đặc thù với những thủ tục phức tạp, đòi hỏi Luật sư tư vấn phá sản doanh nghiệp không chỉ có kiến thức pháp lý vững chắc và bề dày kinh nghiệm, mà còn cần có sự hiểu biết thấu đáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì mới có khả năng thực hiện chuyên nghiệp, nhanh chóng thủ tục phá sản.

Luật sư Vũ Như Hảo và các Cộng sự của anh không những được đào tạo kiến thức pháp lý chuyên sâu về doanh nghiệp mà còn có kiến thức chuyên môn về kinh doanh (Luật sư Vũ Như Hảo là cử nhân QTKD, có chứng chỉ Quản tài viên và có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư). Do vậy, chúng tôi cam kết thực hiện chuyên nghiệp dịch vụ phá sản doanh nghiệp với các nghiệp vụ sau:

1) Đánh giá tình trạng “mất khả năng thanh toán nợ đến hạn” của doanh nghiệp thông qua việc khảo sát, đánh giá tình trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các thỏa thuận, các khoản nợ đến hạn.

2) Tư vấn và đưa ra các đề xuất về đường lối, giải pháp tiền phá sản.

3) Chuẩn bị hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục yêu cầu phá sản theo quy định của pháp luật.

4) Đại diện khách hàng thu xếp, điều phối, giám sát các dịch vụ hỗ trợ quá trình giải quyết phá sản;

5) Tham gia đàm phán với các Cơ quan Nhà nước, các chủ nợ, các tổ chức, cá nhân liên quan;

6) Cử Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong suốt quá trình giải quyết phá sản;

7) Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và triển khai phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh;

8) Tư vấn và thực hiện toàn bộ các thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A);

9) Tư vấn, giám sát quá trình phân chia, thanh lý tài sản.

Để có thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ:
– Hotline: 0914 086 292
– Email: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
– Website: www.LuatsuNhaTrang.vn

 
>