ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON VỚI NGƯỜI KHÁC KHI CHƯA LY HÔN

11/02/2023 09:49

Hỏi: Tôi và chồng kết hôn từ năm 2018 nhưng do hay mâu thuẫn với nhau nên đã ly thân được một thời gian nhưng chưa ly hôn. Hiện tại tôi đang sống một một người khác như vợ chồng và có với nhau một người con 1 tháng tuổi. Luật sư cho tôi hỏi chưa ly hôn mà có con với người khác thì thủ tục làm giấy khai sinh cho con như thế nào?
Đáp: Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng sự xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật Hôn nhân và gia đình 2014
- Luật Hộ tịch 2014
- Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Hành vi vi phạm chế độ hôn nhân môt vợ, một chồng

Theo quy định Luật Hôn nhân và gia đình 2014 hiện nay cấm hành vi người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. Như vậy mối quan hệ của bạn là cha ruột của đứa bé là mối quan hệ hôn nhân không hợp pháp.

2. Xác định cha, mẹ, con

Về vấn đề xác định cha cho con cái pháp luật có quy định cụ thể tại Điều 88 Luật Hôn nhân gia đình 2014:

- Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

- Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

- Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

Theo đó trên thực tế mặc dù chồng của bạn không phải là cha ruột của đứa bé nhưng vẫn được coi là con chung của bạn và chồng trong thời kỳ hôn nhân do hai người chưa ly hôn.Chồng bạn vẫn có quyền đứng tên cha đứa bé trong giấy khai sinh.Tuy nhiên bạn cũng có thể yêu cầu toà án tuyên bố chồng bạn không phải là cha của đứa trẻ trước khi làm thủ tục khai sinh cho con. Sau khi có bản án của Tòa xác định người chồng không phải là cha của con bạn thì trong Giấy khai sinh của con bạn sẽ không có tên chồng bạn. Bạn có thể khai sinh cho bé theo họ của mình.

3. Thủ tục khai sinh cho con với người khác khi chưa ly hôn chồng cũ:

Vấn đề đăng ký giấy khai sinh thì hiện tại bạn và cha đứa trẻ chưa đăng ký kết hôn nên việc khai sinh sẽ do mẹ đứa trẻ đi đăng ký khai sinh và được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

Điều 15. Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.”

Lúc này con bạn sẽ khai sinh theo họ mẹ và để trống phần thông tin của cha ruột.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chờ đến khi làm xong thủ tục ly hôn với người chồng sau đó làm thủ tục nhận cha cho con bạn đối với người cha ruột và đi làm thủ tục giấy khai sinh. Khi đó, trong Giấy khai sinh của bé sẽ có cả tên của bạn và người cha ruột thực hiện thủ tục đăng ký nhận con theo quy định tại Điều 25 Luật Hộ tịch 2014:

" Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.”

 
>