CÓ ĐƯỢC RÚT YÊU CẦU KHỞI KIỆN TẠI PHIÊN TOÀ PHÚC THẨM?

19/04/2024 08:59

Trong vụ án dân sự, nguyên đơn có quyền rút yêu cầu khởi kiện. Tuy nhiên, việc rút yêu cầu này phải tuân thủ các quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Trong giai đoạn sơ thẩm việc nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện sẽ được Tòa án chấp thuận nhưng khi đến giai đoạn phúc thẩm việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn có được chấp nhận? Chúng tôi xin phân tích một số tình huống được quy định bởi Luật Tố tụng dân sự 2015 như sau:  

Khoản 1 Điều 299 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:

"1. Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không và tuỳ từng trường hợp mà giải quyết như sau:

a) Bị đơn không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn;

b) Bị đơn đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Trong trường hợp này, các đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật."

Như vậy, tại phiên toà phúc thẩm nếu bị đơn không đồng ý thì Toà án sẽ không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn, Tòa án vẫn sẽ tiếp tục phiên xét xử. Nếu bị đơn đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

Vậy sau khi rút yêu cầu khởi kiện, nguyên đơn có được khởi kiện lại hay không? Căn cứ theo khoản 2 Điều 299 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

“2. Trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì nguyên đơn có quyền khởi kiện lại vụ án theo thủ tục do Bộ luật này quy định.”

Vì vậy, trong trường hợp nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện trong giai đoạn phúc thẩm được bị đơn đồng ý và Toà án đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án thì nguyên đơn vẫn có quyền yêu cầu khởi kiện lại vụ án.

Luật sư Nha Trang

Công ty Luật TNHH Vũ & Đồng Nghiệp

 
>