CON RIÊNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ?

26/10/2018 03:58

Vợ chồng tôi có một căn nhà ở đường Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa. Năm 2017, chồng tôi mất không để lại di chúc.  Chồng tôi có một người con riêng cùng sống với gia đình. Vậy con riêng của chồng tôi có được hưởng thừa kế từ căn nhà của chúng tôi không?

Trả lời

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra; thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản vợ chồng được thừa kế chung hoặc được cho – tặng chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Khi người chồng chết thì căn nhà (tài sản chung của hai vợ chồng), theo quy định được chia làm hai phần khi chia di sản thừa kế, một phần thuộc quyền sở hữu sử dụng của người chồng, phần còn lại thuộc quyền sở hữu của người vợ. Phần của người chồng được đem chia cho những người thừa kế theo pháp luật của hàng thừa kế thứ nhất, gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Con đẻ của chồng bao gồm cả con riêng của chồng và con chung với người vợ theo Điều 651 Bộ luật dân sự. Như vậy, khi phân chia di sản của người chồng, người con riêng sẽ được hưởng một phần ngang với các đối tượng khác cùng hàng thừa kế.